Achiziția de curs în domeniul aplicării corecțiilor financiare

SPECIFICAȚII TEHNICE SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ:

Privind achiziţia de: Curs în domeniul aplicării corecțiilor financiare pentru proiectele cu finanțare europeană;

Obiect achiziţie: Program formare profesională;

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională;

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu prezență fizică, cu emitere de certificat participare
 • NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 3
 • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: a doua jumătate a lunii mai 2024
 • TEMATICI ALE CURSULUI/ COMPETENŢE CERTIFICATE LA ABSOLVIRE:
  • Prezentarea sistemului de gestionare şi control al fondurilor europene;
  • Auditul pentru prevenirea/identificarea neregulilor cu fonduri europene
  • Constatarea neregulilor;
  • Stabilirea creanţelor bugetare rezultate din nereguli;
  • Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli;
  • Registrul neregulilor şi registrul debitorilor;
  • Sisteme şi indicatori de fraudă;
  • Corecţiile/Reducerile financiare aplicabile fondurilor europene în caz de nerespectare a reglementărilor privind achiziţiile publice;
  • Procesul verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare;
  • Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare;

 

DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  minimum 18 ore instruire

LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în România

Valoarea  estimata fara TVA : 2200  lei / cursant – pachet de formare profesională (incluzând instruirea și servicii de cazare și masă, dacă este cazul)

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 24.04.2024

Articolul anterior
Achiziția de curs în domeniul eticii și integrității
Articolul următor
CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 121, 131.A și 132.A.2
Meniu
Sari la conținut