ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea urbană la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci – Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 2”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea urbană la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci – Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 2”, Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ORADEA, cod SMIS 129471.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Operațiunea – reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ.

Perioada de implementare a proiectului este de 45 luni, respectiv între data 26.02.2018 și data 31.10.2021.
Valoarea totală a proiectului este de 21.769.310,32 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 17.166.748,81 lei.