A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea urbană la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci – Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 2”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea urbană la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci – Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 2”, Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ORADEA, cod SMIS 129471.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Operațiunea – reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reşedinţă de judeţ.

Perioada de implementare a proiectului este de 45 luni, respectiv între data 26.02.2018 și data 31.10.2021.
Valoarea totală a proiectului este de 21.769.310,32 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 17.166.748,81 lei.

Articolul anterior
Întâlnirea virtuală organizată de Institutul de Energie „Hrvoje Požar” din Zagreb (Croaţia), în cadrul proiectului EMOBICITY
Articolul următor
INSTRUCȚIUNEA AM POR 2014-2020 nr. 163/20.07.2020
Meniu
Sari la conținut