A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona „Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona „Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare”, Beneficiar: UAT Municipiul Baia Mare, cod SMIS 129563.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.3 – oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 de luni, respectiv între data 06.12.2017 și data 29.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 22.861.403,68 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9.468.670,15 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – Smart Industries”
Meniu
Sari la conținut