A fost semnat contractul aferent proiectului „Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – Smart Industries”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – Smart Industries”, Beneficiar: Universitatea Oradea, cod SMIS 140830.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea A- Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT).

Perioada de implementare a Proiectului este de 59 luni, respectiv între data 01.02.2019 și data 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 31.703.395,18 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 12.350.924,99 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona „Pintea Viteazu”, Municipiul Baia Mare”
Articolul următor
CORRIGENDUM NR. 2 PENTRU GHIDUL SIMPLIFICAT CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR DESTINATE PREGĂTIRII PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURĂ ÎN DOMENIILE SPECIALIZĂRII INTELIGENTE PENTRU REGIUNEA NORD-VEST, ” SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIUL SPECIALIZARE INTELIGENTĂ”
Meniu
Sari la conținut