A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Lucrări de modernizare Bd. 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrăride infrastructură, amenajare spațiu public,semaforizare, iluminat public și mobilierurban)”, Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Lucrări de modernizare Bd. 21 Decembrie 1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrăride infrastructură, amenajare spațiu public,semaforizare, iluminat public și mobilierurban)”, Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca, cod SMIS 122711.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4E – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Perioada de implementare a Proiectului este de 55 luni, respectiv între data 05.09.2017 și data 31.03.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 56,351,253.51 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 47,829,569.78 lei.

Articolul anterior
A fost aprobată relansarea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2020/1/1.1.B./2 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI DOTAREA GRADINIŢEI DR. ION RAŢIU”
Meniu
Sari la conținut