A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „4.2.B Reabilitarea spatiior verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona „Malurile Raului Sasar”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „4.2.B Reabilitarea spatiior verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona „Malurile Raului Sasar”, Beneficiar: UAT Municipiul Baia Mare, cod SMIS 129615.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectiv Specific (OS): Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinţă de judeţ.

Perioada de implementare a Proiectului este de 53 luni, respectiv între data 15.01.2018 și data 16.05.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 22,257,323.64 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18,446,266.62 lei.