A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT ORAȘ TÂRGU LAPUȘ implementează proiectul „Revitalizare spații publice urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale și cultural-recreative în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”

A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT ORAȘ TÂRGU LAPUȘ implementează proiectul „Revitalizare spații publice urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale și cultural-recreative în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”, cod SMIS 123142.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific (O.S.) 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 64 luni, respectiv între data 10.01.2018 și data 30.04.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23.503.835,66 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18.684.450,67 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „4.2.B Reabilitarea spatiior verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona „Malurile Raului Sasar”
Articolul următor
24 DE SOLUȚII INOVATIVE DE ECONOMIE CIRCULARĂ FINANȚATE PRIN PROIECTUL C-VOUCHER
Meniu
Sari la conținut