A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „4.2.B Reabilitarea spatiior verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona „Malurile Raului Sasar”

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „4.2.B Reabilitarea spatiior verzi degradate si realizarea infrastructurii de agrement in zona „Malurile Raului Sasar”, Beneficiar: UAT Municipiul Baia Mare, cod SMIS 129615.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectiv Specific (OS): Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinţă de judeţ.

Perioada de implementare a Proiectului este de 53 luni, respectiv între data 15.01.2018 și data 16.05.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 22,257,323.64 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18,446,266.62 lei.

Articolul anterior
Instrucțiunea 153, măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe parcusul stării de alertă!
Articolul următor
A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT ORAȘ TÂRGU LAPUȘ implementează proiectul „Revitalizare spații publice urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale și cultural-recreative în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”
Meniu
Sari la conținut