ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT ORAȘ TÂRGU LAPUȘ implementează proiectul „Revitalizare spații publice urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale și cultural-recreative în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”

A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT ORAȘ TÂRGU LAPUȘ implementează proiectul „Revitalizare spații publice urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale și cultural-recreative în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”, cod SMIS 123142.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific (O.S.) 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 64 luni, respectiv între data 10.01.2018 și data 30.04.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 23.503.835,66 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 18.684.450,67 lei.