A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT Municipiul Dej implementează proiectul „Cresterea calitatii vietii in municipiul Dej prin construirea si dotarea centrului social, recreativ si îmbunatatirea spatiilor publice urbane din zona acestuia”

A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT Municipiul Dej implementează proiectul „Cresterea calitatii vietii in municipiul Dej prin construirea si dotarea centrului social, recreativ si îmbunatatirea spatiilor publice urbane din zona acestuia”, cod SMIS 123479.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific (O.S.) 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 68 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 29.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 35,420,846.28 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19,794,375.01 lei.