A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Construire Centru Social de Zi, Patinoar si Skate Park în Municipiul Câmpia Turzii”

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, OBIECTIV SPECIFIC 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România şi are codul SMIS 125216.

Beneficiar: UAT Municipiul Câmpia Turzii.

Perioada de implementare: 63 luni, respectiv între data 09.10.2017 și data 31.12.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 22.575.257,74 lei din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.168.739,10 lei.