A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 7 în oraşul Vişeu de Sus, judeţul Maramureş”

Proiectul are codul SMIS 122951 și este finanţat prin POR 2014-2020,  AXA PRIORITARĂ 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, OBIECTIV SPECIFIC 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului obligatoriu.

Beneficiar: UAT Oraşul Vişeu de Sus, jud. Maramureş

Perioada de implementare a proiectului este de 77 luni, respectiv între 06.03.2017 și 31.07.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 10.971.378,76 lei din care care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9.321.666,43 lei.

Articolul anterior
Memorandum privind asigurarea finanţării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2
Articolul următor
A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul “Construire Centru Social de Zi, Patinoar si Skate Park în Municipiul Câmpia Turzii”
Meniu
Sari la conținut