ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”

A fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Creşterea mobilităţii urbane durabile prin modernizarea şi crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare”, cod SMIS 129506

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.
Obiectiv specific 4.1 – reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Perioada de implementare a Proiectului este de 42 luni, respectiv între data 01.03.2019 și data 31.08.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 63,370,891.72 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 45,587,000.36 lei.