A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea unei școli în comuna Călățele”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea si dotarea unei școli în comuna Călățele”, Beneficiar UAT Comuna Călățele, cod SMIS 121330.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 86 luni, respectiv între data 16.05.2016 și data 30.06.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 5.566.079,64 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.658.707,28 lei.

Articolul anterior
Strategia Regională de Mobilitate Urbană Durabilă și Orașe Inteligente a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest 2021-2027
Articolul următor
Instrucțiunea AM POR nr. 170
Meniu
Sari la conținut