A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale Grigore Silași din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale Grigore Silași din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud”, Beneficiar UAT Orașul Beclean, cod SMIS 122942.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 53 luni, respectiv între data 14.02.2018 și data 30.06.2022.

Valoarea totală a proiectului este 8.814.855,02 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 7.492.626,77 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea si cresterea eficientei energetice în cladirile publice – Scoala gimnaziala Nicolae Iorga”
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante
Meniu
Sari la conținut