A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea si cresterea eficientei energetice în cladirile publice – Scoala gimnaziala Nicolae Iorga”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea si cresterea eficientei energetice în cladirile publice – Scoala gimnaziala Nicolae Iorga”, Beneficiar UAT Municipiul Cluj-Napoca, cod SMIS 122885.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a proiectului este de 59 luni, respectiv între data 14.04.2017 și data 28.02.2022.

Valoarea totală a proiectului este 25,544,092.83 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 13.702.775,63 lei.

Articolul anterior
Inspectați cu atenție fiecare e-mail primit înainte de a accesa atașamentele!
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale Grigore Silași din orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud”
Meniu
Sari la conținut