A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Viile Satu Mare, comuna Viile Satu Mare, județul Satu Mare”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Viile Satu Mare, comuna Viile Satu Mare, județul Satu Mare”, Beneficiar: UAT Comuna Viile Satu Mare, cod SMIS 121841.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu.

Perioada de implementare a Proiectului este de 54 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 31.07.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 4.381.189,76 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 3.724.011,31 lei.