ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitare și Modernizare Infrastructura Educațională Arcalia”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitare și Modernizare Infrastructura Educațională Arcalia”.

Beneficiar: UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI, cod SMIS 119923.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.3 – creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.

Perioada de implementare a Proiectului este de 92 luni, respectiv între data 01.08.2015 și data 31.03.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 12.353.928,33 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 10.393.266,03 lei.