ue
gv_r
regio
structurale

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitare, extindere și dotare școala gimnazială din localitatea Finteușu Mic, Comuna Satulung, județul Maramureș” , “Reabilitare și dotare școală gimnazială din localitatea Pribilești, comuna Satulung, județul Maramureș” și “Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială din localitatea Satulung, Comuna Satulung, județul Maramureș”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitare, extindere și dotare școala gimnazială din localitatea Finteușu Mic, Comuna Satulung, județul Maramureș” , “Reabilitare și dotare școală gimnazială din localitatea Pribilești, comuna Satulung, județul Maramureș” și “Reabilitare, extindere și dotare școală gimnazială din localitatea Satulung, Comuna Satulung, județul Maramureș” , Beneficiar: UAT COMUNA SATULUNG, cod SMIS 124743.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv între data 01.02.2018 și data 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 16,559,387.10 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 13,867,347.74 lei.