A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Liceul Onisifor Ghibu – clasele V-VIII”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea și creșterea eficienței energetice în clădirile publice – Liceul Onisifor Ghibu – clasele V-VIII”, Beneficiar: UAT Municipiul Cluj-Napoca, cod SMIS 122884.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a Proiectului este de 56 luni, respectiv între data 14.04.2017 și data 30.11.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 29,024,166.20 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 23,964,632.05 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii instruire destinate aprofundării cunoştinţelor în domeniul Legislaţiei muncii aplicată la domeniul litigiilor de muncă
Articolul următor
Achiziție servicii de instruire destinate perfecționării în Managementului Inovării
Meniu
Sari la conținut