A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea cantinei sociale a Municipiului Gherla”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea cantinei sociale a Municipiului Gherla”, Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Gherla, cod SMIS 153138.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, respectiv între data 01.08.2021 și data 29.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.119.080,50 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 451.391,69 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de catering
Articolul următor
Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut