A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZARE ȘI DOTARE CASĂ DE CULTURĂ ȘI AMENAJARE SPAȚIUL URBAN AFERENT ÎN MUNICIPIUL BEIUȘ”

A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZARE ȘI DOTARE CASĂ DE CULTURĂ ȘI AMENAJARE SPAȚIUL URBAN AFERENT ÎN MUNICIPIUL BEIUȘ”, Beneficiar: UAT Municipiul Beiuș, cod SMIS 123136.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 49 luni, respectiv între 1 Martie 2018 și 31 Martie 2022.

Valoarea totală a proiectului este de 12,627,365.21 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 10,729,015.53 lei.