A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizare, extindere şi dotare grădiniţă, comuna Dragu, sat Voivodeni, nr. 118, jud. Sălaj”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizare, extindere şi dotare grădiniţă, comuna Dragu, sat Voivodeni, nr. 118, jud. Sălaj”, Beneficiar: UAT Comuna Dragu, cod SMIS 124559.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a Proiectului este de 46 luni, respectiv între data 06.06.2018 și data 28.03.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 1.441.281,55 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 1.058.538,26 lei.

Articolul anterior
Instrucțiunea 153, măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe parcusul stării de alertă!
Articolul următor
A fost semnat contractul de finanțare prin care UAT ORAȘ TÂRGU LAPUȘ implementează proiectul „Revitalizare spații publice urbane, îmbunătățirea serviciilor sociale și cultural-recreative în orașul Târgu Lăpuș, județ Maramureș”
Meniu
Sari la conținut