A fost semnat contractul aferent proiectului „Înfiinţare întreprindere de economie socială de catering – STANDARD, Dealul Florilor, municipiul Dej”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înfiinţare întreprindere de economie socială de catering – STANDARD, Dealul Florilor, municipiul Dej”, Beneficiar: AURICARESTAURANT99 SRL, cod SMIS 152083.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 40 luni, respectiv între data 01.05.2020 și data 30.08.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 446.878,03 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 285.171,95 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Extinderea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic – Școala profesională Florian Porcius”, Beneficiar: UAT Comuna Rodna
Articolul următor
Situația fișelor de proiect depuse pentru apelul din cadrul proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”
Meniu
Sari la conținut