A fost semnat contractul aferent proiectului „Extinderea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic – Școala profesională Florian Porcius”, Beneficiar: UAT Comuna Rodna

A fost semnat contractul aferent proiectului „Extinderea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic – Școala profesională Florian Porcius”, Beneficiar: UAT Comuna Rodna, cod SMIS 124918.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 10 – îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.2 – creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 05.03.2018 și data 27.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 6.982.894,31 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 5.487.818,30 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii de organizare eveniment
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Înfiinţare întreprindere de economie socială de catering – STANDARD, Dealul Florilor, municipiul Dej”
Meniu
Sari la conținut