A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi, Dej, în vederea creşterii gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi, Dej, în vederea creşterii gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic”.

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL DEJ, cod SMIS 120325.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.2 -Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Perioada de implementare a Proiectului este de 65 luni, respectiv între data 01.12.2017 și data 30.04.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 10.974.304,91 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9.328.159,17 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Somesului între cele 2 poduri în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate”, Beneficiar: UAT Municipiul Satu Mare
Articolul următor
Instrucțiunea 153, măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe parcusul stării de alertă!
Meniu
Sari la conținut