A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Somesului între cele 2 poduri în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate”, Beneficiar: UAT Municipiul Satu Mare

A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Transformarea zonei degradate malurile Somesului între cele 2 poduri în zona de petrecere a timpului liber pentru comunitate”, Beneficiar: UAT Municipiul Satu Mare, cod SMIS 127088.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii ( PI ) 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Obiectiv Specific (OS): Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinţă de judeţ.

Perioada de implementare a Proiectului este de 57 luni, respectiv între data 09.02.2018 și data 31.10.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 8,493,748.01 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6,378,357.36 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „REABILITARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ÎN LOCALITATEA ROGOZ, ORAS TÂRGU LAPUS, JUDET MARAMURES”.
Articolul următor
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 1 – Lunca Someșului Mic”
Meniu
Sari la conținut