A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației prin realizarea unui centru multifuncțional și reabilitarea zonei centrale a orasului Baia Sprie”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației prin realizarea unui centru multifuncțional și reabilitarea zonei centrale a orasului Baia Sprie”, Beneficiar: UAT Oraş Baia Sprie, cod SMIS 123145.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a Proiectului este de 71 luni, respectiv între 30 Ianuarie 2018 și 31 Noiembrie 2023.

Valoarea totală a proiectului este de 12,820,111.14 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 10,765,349.33 lei.

Articolul anterior
INSTRUCȚIUNEA nr. 155/09.06.2020
Articolul următor
A fost semnat contractul de finațare aferent proiectului „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizată aferent Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului, zona 2 – Parcul Armătura și zona 3 – Platoul Sălii Sporturilor”
Meniu
Sari la conținut