A fost semnat contractul aferent proiectului „Dotarea Unitații de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Dotarea Unitații de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”, Beneficiar: UAT Județul Cluj, cod SMIS 121035.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Perioada de implementare a proiectului este de 47 luni, respectiv între data 01.01.2018 și data 30.11.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 6.836.054,90 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 4.785.238,43 lei.

Articolul anterior
Achiziție servicii foto-video
Articolul următor
PATRIMONIUL ISTORIC – SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI LA NIVEL EUROPEAN SI REGIONAL
Meniu
Sari la conținut