A fost semnat contractul aferent proiectului „Dezvoltarea activității KES PROJECT S.R.L. prin crearea unui departament de imprimări digitale”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Dezvoltarea activității KES PROJECT S.R.L. prin crearea unui departament de imprimări digitale”, Beneficiar: KES PROJECT SRL, cod SMIS 152464.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între 01.09.2021 și 30.11.2023, aceasta cuprinde, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 999.143,56 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 797.635,62 lei.

Articolul anterior
Au fost actualizate manualele de utilizare ale aplicațiilor MySMIS2014 Front Office
Articolul următor
Achiziție servicii de Team building
Meniu
Sari la conținut