A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire centru multifuncțional și reabilitare, modernizare străzi UAT Orașul Ulmeni, jud. Maramureș”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire centru multifuncțional și reabilitare, modernizare străzi UAT Orașul Ulmeni, jud. Maramureș”, Beneficiar: UAT Orașul Ulmeni, cod SMIS 125630.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 63 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 30.06.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 10,973,939.51 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9,327,848.61 lei.