A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire centru multifuncțional și reabilitare, modernizare străzi UAT Orașul Ulmeni, jud. Maramureș”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construire centru multifuncțional și reabilitare, modernizare străzi UAT Orașul Ulmeni, jud. Maramureș”, Beneficiar: UAT Orașul Ulmeni, cod SMIS 125630.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 63 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 30.06.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 10,973,939.51 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 9,327,848.61 lei.

Articolul anterior
Întâlnirea virtuală organizată de Institutul de Energie „Hrvoje Požar” din Zagreb (Croaţia), în cadrul proiectului EMOBICITY
Articolul următor
INSTRUCȚIUNEA AM POR 2014-2020 nr. 163/20.07.2020
Meniu
Sari la conținut