A fost semnat contractul aferent proiectului „Construcţie hală industrială cu achiziţie echipamente”, Beneficiar: METAMOB SRL

A fost semnat contractul aferent proiectului „Construcţie hală industrială cu achiziţie echipamente”, Beneficiar: METAMOB SRL, cod SMIS 146563.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Perioada de implementare a Proiectului este de 40 luni, respectiv între data 16 Septembrie 2020 și 31 Decembrie 2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 27.244.602,87 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 11.786.103,13 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE – SPINEX FARM SRL”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului EXTINDERE ȘI MANSARDARE CLĂDIRE PARTER, SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN CENTRU DE SERVICII COMUNITARE “SFÂNTA ANA”
Meniu
Sari la conținut