A fost lansat Ghidul specific pentru Axa 13

A fost aprobat[ versiunea finală a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărulPOR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1/SUERD“, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România“ din cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii“ a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MySMIS, începând cu data de 30.04.2018, ora 12.00 până la data de 30.08.2018, ora 12.00.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data publicării Ghidului specific.

Ordinul MDRAP 3376/28.03.2018

Ghidul solicitantului OS 13.1 – versiunea finală

 

Articolul anterior
Ghidul aferent Obiectivului specific 8.3C – grup vulnerabil „copii“ a fost modificat
Articolul următor
Cerere ofertă preț servicii medicale și de medicina muncii
Meniu
Sari la conținut