A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi  vacante

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs următoarele două posturi  vacante de Expert cu rol de ofițer de contract, pe perioadă nedeterminată, la Departamentul Verificare Cheltuieli Proiecte POR, Direcția Implementare POR.

 

Responsabilităţi principale:

 • Verificarea eligibilității cheltuielilor și avizarea cererilor de pre-finanţare;
 • Verificarea eligibilității cheltuielilor și avizarea cererilor de rambursare intermediare/finale;
 • Verificarea eligibilității cheltuielilor și avizarea cererilor de plată si a cererilor de rambursare aferente.

 

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în următoarele domenii fundamentale/ramuri de ştiinţă, aşa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.615/2017:

– pentru 1 post: științe sociale / ştiinţe economice;

– pentru 1 post: științe inginerești / inginerie civilă.

 

Carnet de conducere cat. B – cerință obligatorie

 

Experienţa:

Minim 1 an, ulterior licenţierii: în INGINERIE CIVILA – 1 post

Minim 1 an, ulterior licențierii: ca și ECONOMIST – 1 post

 

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Capacitate de planificare şi control;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Capacitate de organizare;
 • Rapiditate în luarea deciziilor;
 • Memorie bună;
 • Atenţie distributivă;
 • Eficienţă în condiţii de presiune;
 • Gândire analogică;
 • Înclinaţie către analiză şi investigare;
 • Disponibilitate pentru a munci în afara orelor de program în situaţii deosebite, de supraîncărcare, în limitele admise de legislaţia muncii;
 • Cunoștințe de operare PC, minim Office Word și Excel;
 • Constituie avantaj experiența în gestionarea fondurilor externe nerambursabile sau în derularea de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile;

 

Bibliografie pentru concurs:

 1. OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare – Cap. IV Prefinanțarea, Cap. V Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de plată
 2. Instrucțiunea AMPOR nr. 41/2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

No Title

No Description

 1. Ghidul solicitantului PI 2.2.- cap. 3.3.Eligibilitatea proiectului și 3.4. Eligibilitatea Cheltuielilor

No Title

Informatii generale si orientari beneficiari Mobilitate urbană durabilă-aceasta secțiune va cuprinde urmatoarele documente: Modele de contract pentru servicii publice de transport public urban – această secțiune va cuprinde urmatoarele documente: Ghid de finantare_Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020 – Ghid.egalitate.sanse si de tratament Ghid de finantare_Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020 – Dezvoltare durabila

 

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM, va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest și pe site-ul de recrutare în data de 23.01.2019.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 01.02.2019, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
 • copie document de identitate;
 • CV datat şi semnat;
 • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
 • copii după documentele de studii;
 • copie permis de conducere auto;
 • copii după documentele care atestă experienţa profesională (conform cerinţelor), semnate, cu număr de înregistrare de la angajator;
 • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate şi cu număr de înregistrare);
 • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 06.02.2019, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concurs.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 13.02.2019, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC) se va face telefonic sau pe email până la data de 19.02.2019, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 22.02.2019, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respective rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 26.02.2019, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Articolul anterior
CORRIGENDUM 1 (INCLUSIV ACTUALIZARE ANEXE) – APELUL 2 DESCHIS PENTRU COMPLETAREA PROIECTELOR STRATEGICE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ A REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST
Articolul următor
ACHIZITIE SERVICII DE CATERING SI INCHIRIERE SALA DE EVENIMETE
Meniu
Sari la conținut