A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi de EXPERT TEHNIC

A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi de EXPERT TEHNIC, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Investiţii Regionale și Instrumente Financiare Inovatoare, Direcţia Generală.

Departamentul Investiții Regionale și Instrumente Financiare Inovatoare susține promovarea investiților în regiunea de dezvoltare Nord-Vest din România. Ne propunem să facem acest lucru prin oferirea de soluții digitale și tradiționale către potențialii investitori și prin proiecte de stimulare a mediului de afaceri. Dezvoltăm noi instrumente financiare adresate startup-urilor/IMM-urilor/investitorilor strategici. Comunicăm cu stakeholderii relevanți, susținem antreprenoriatul și întreg ecosistemului de afaceri la nivel regional.

Poziția de expert tehnic în cadrul departamentului presupune cunoștințe din diferite arii de expertiză (business, user experience, user interface design) și o abordare deschisă pentru găsirea de soluții inovatoare, care să răspundă unor nevoi clasice. Presupune dezvoltarea unui produs digital (web + app mobil) care răspunde nevoilor investitorilor, dar și comunicare interinstituțională (universități, primării, furnizori de formare profesională, ONG-uri, ministere, acceleratoare de afaceri)  și cu mediul de afaceri.

Ne adaptăm propriile metode urmărind permanent să fim proactivi, de aceea căutăm persoane organizate care au un flux de lucru structurat și adaptabil, dornice de noi provocări.

Responsabilităţi principale ale postului:

 1. Platforma online de susținere a investițiilor:
  1. Promovează platforma către stakeholderii relevanți și dezvoltă ecosistemul;
  2. Creează conținut (documente și suport media) și dezvoltă secțiunile platformei;
  3. Editează, întreține și dezvoltă baza de date a organizației;
 2. Proiecte specifice și promovarea investițiilor la nivel regional:
  1. Concepe, dezvoltă și implementează programe/proiecte pentru atragerea și accelerarea activităților de dezvoltare a afacerilor în cadrul ADR Nord-Vest;
  2. Promovează imaginea produselor specifice atât online cât și offline (întreține și dezvoltă prezența în social media, asigurând viziunea integrată folosind instrumente relevante);
  3. Participă la crearea, editarea și distribuirea materialelor media create (newsletter, whitepapers, guides) plecând de la viziunea integrată;
  4. Participă la organizarea evenimentelor pentru promovarea activităților destinate membrilor ecosistemului;
  5. Atrage investitori în programele existente și le oferă consultanță;
 3. Finanțări inovatoare:
  1. Documentează soluții de finanțare și le promovează în interiorul ecosistemului;

Cerinţe:

Educaţie şi calificări:

 • studii universitare nivel licenţă, aşa cum este prevăzut în HG nr. 615/2017

Cunoştinţe/abilităţi/competenţe:

 • Organizare, un flux propriu de lucru adaptabil;
 • Cunoștințe de economie, dezvoltare regională, business;
 • Capacitatea de a lucra cu mai multe proiecte simultan, respectând termenele;
 • Abilități de exprimare scrisă și vorbită adecvate postului;
 • Cunoștințe privind crearea de conținut pentru produse online;
 • Cunoștințe de limba engleză, nivel minim B2;
 • Gândire creativă;

Apreciem: rezistența la stres, răbdarea, diplomația, responsabilitatea, capacitatea de concentrare, atenția, flexibilitatea și jucătorii de echipă.

Pot constitui avantaj:

 • Participarea la cursuri/formări profesionale (managementul afacerilor, marketing, management de proiect, fonduri europene);
 • Cunoștințe de marketing (offline și online);
 • Cunoștințe de editare grafică;
 • Cunoștințe de design-thinking/designul produsului digital;

Bibliografie pentru concurs:

(Nu vor fi considerate relevante pentru concurs valorile numerice din bibliografia prezentată)

 1. Obstacles to investments at local and regional level, realizat de © European Union, 2016

https://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/obstacles-to-investments.pdf   (paginile 20-51)

 1. Business Model Inovation, realizat de Boston Consulting Group

https://www.bcg.com/documents/file36456.pdf

 1. The Management of Global Innovation: Business Expectations for 2020, realizat de ATKearney

https://www.atkearney.com/documents/10192/8712020/The+Management+of+Global+Innovation%E2%80%93Business+Expectations+for+2020.pdf/45be90cb-969d-4912-ae49-9e40e1d783cc

Informaţii organizatorice:

 • Anunţul privind concursul organizat va fi transmis la AJOFM şi va fi postat pe site-ul ADR Nord-Vest, în data de 16.04.2018.
 • Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până în data de 27.04.2018, ora 16.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro : 
  • copie document de identitate;
  • CV datat şi semnat;
  • scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
  • copii după documentele de studii;
  • copii după orice documente oficiale legale, relevante pentru dovedirea formărilor/certificărilor şi/sau a cunoştinţelor dobândite (semnate ştampilate şi cu număr de înregistrare);
  • un proiect/eseu scurt, într-un format liber ales (word, prezentare sub orice formă dorită –ppt, prezi, infografic, etc.), în format electronic, în care să fie abordate următoarele exerciții:
   • structurați un plan cu două măsuri pentru susținerea mediului economic regional (cu un buget orientativ de 500.000 euro), în care să prezentați și motivele pentru care considerați că aceste măsuri nu sunt suficient susținute în prezent.
   • aveți două săptămâni la dispoziție, pentru a organiza o selecție de idei de proiecte cu caracteristica principală de inovare. Acestea ar urma să fie finanțate cu un buget total de 100.000 euro. Cui v-ați adresa pentru a găsi cele mai bune idei, în ce format, cum ați structura premierea și ce pași viitori ați face pentru a vă asigura de sustenabilitatea punerii în practică a ideilor? Argumentați toate ideile și susțineți care este resursa indispensabilă pentru reușita unei astfel de inițiative.
   • Acest proiect/eseu nu este punctat, însă este relevant pentru comisia de concurs la pregătirea probei de interviu.
  • adeverinţă eliberată de medicul de familie sau unităţile medicale abilitate, din care să rezulte că persoana în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea (eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului);
  • cazierul judiciar (valabil 6 luni de la data eliberării) sau declaraţie pe propria răspundere că nu există înscrisuri în cazierul judiciar.
 • În data de 03.05.2018, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic sau pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la proba scrisă.
 • Proba scrisă (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei, precum şi testul de cunoştinţe operare PC-Word şi Excel şi testul scris de limba engleză) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Cluj în data de 08.05.2018, începând cu ora 10.00. Durata examinării este în medie de 3 ore.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la proba scrisă (test scris, test de operare PC şi test scris de limba engleză) se va face telefonic sau pe email până la data de 11.05.2018, ora 16:00.
 • Interviurile de selecţie se vor desfăşura în data de 16.05.2018, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
 • Comunicarea rezultatelor obţinute la interviul de selecţie şi respectiv rezultatele finale ale concursului se va face până la data de 21.05.2018, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Articolul anterior
Achizitie de servicii catering
Articolul următor
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs un post de Șef de Departament Administrativ-logistic şi Relaţii cu Publicul
Meniu
Sari la conținut