UNIVERSITATEA COOPERĂRII TERITORIALE EUROPENE 2018

In perioada 20-22 noiembrie, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate Națională pentru programele de cooperare teritorială, a organizat la Biblioteca Națională a României un eveniment deosebit care a reunit peste 150 de participanți din întreaga țară, beneficiari, potenţiali aplicanţi şi specialişti în domeniul dezvoltării regionale şi ai politicii de coeziune, decidenţi şi experţi ai programelor operaționale naționale cu finanțare europeană, precum și invitați din partea programelor europene Interreg Europe, Interreg Dunărea, URBACT și ESPON.

Timp de 3 zile, prezentările, dezbaterile și atelierele au evidențiat realizările și impactul acestor tipuri de instrumente de cooperare, ultimele apeluri disponibile din perioada de programare 2014-2020 precum și importanța și capitalizarea rezultatelor lor – o voce unitară ca răspuns la propunerile  Comisiei Europene legate de viitorul acestor tipuri de programe pentru perioada următoare 2021-2027.

Prezentarile și fotografiile de la această primă ediție a UNIVERSITĂȚII COOPERĂRII TERITORIALE EUROPENE 2018 – SmarTransnational Cooperation pot fi vizualizate și descărcate de pe website ul evenimentului: http://www.smartetc.eu/program/

Programele de cooperare teritorială europeană se bucură de un real succes în rândul beneficiarilor europeni, având un grad de absorbție ridicat, însoțit de rezultate remarcabile, fiind un exemplu de bune practici pentru utilizarea fondurilor europene în România.

România înregistrează rezultate foarte bune în domeniul cooperării teritoriale europene, însă, pentru consolidarea sustenabilității investițiilor planificate cu ajutorul schimbului transnațional şi interregional, este necesară o mai bună interacțiune între programele operaționale finanțate din instrumentele politicii europene de coeziune. Sinergiile se regăsesc schematic în Broșura Dezvoltare naţională prin cooperare europeană.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a participat la eveniment, împărtășind bune practici în implementarea proiectelor Interreg Europe. În perioada  2016 – 2022, ADR Nord-Vest implementează 4 proiecte de cooperare teritorială, în domenii precum transport, industrii creative, agricultura ecologică, antreprenoriat social, cu rezultate deosebite:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolul anterior
Servicii expediere poştală în regim de urgenţă 
Articolul următor
Servicii de catering
Meniu
Sari la conținut