Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2018-2019

Titlul proiectului:

Sprijin pentru ADR Nord-Vest în vederea implementării POR 2014-2020 în perioada 2018-2019

Denumirea beneficiarului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinul financiar pentru Organismul Intermediar din cadrul ADR Nord-Vest pentru realizarea activităţilor specifice atribuţiilor delegate prin „Acordul Cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea POR 2014-2020”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest necesar în perioada 2018-2019, în vederea desfăşurării activităţilor specifice POR 2014-2020 în Regiunea Nord-Vest, prin asigurarea salarizării pentru personalul FESI din cadrul ADR Nord-Vest, precum şi prin asigurarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor aferente atribuţiilor din Acordul Cadru de Delegare actualizat.
  2. Creșterea nivelului de conştientizare a publicului general privind POR, obiectiv care va fi atins prin acordarea de sprijin specific pentru informarea şi comunicarea către potenţialii beneficiari / beneficiarii de finanţare POR, în condiţii de transparenţă şi tratament egal.

Rezultatele:

Pe lângă asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest în perioada 2018-2019, necesar desfăşurării activităţilor specifice POR, respectiv salarii co-finanţate din POR, acoperirea cheltuielilor cu deplasările necesare desfăşurării activităţii, asigurarea de servicii, active fixe şi cheltuieli de administraţie necesare funcţionării OI, proiectul va avea ca rezultate şi creşterea cu 2% a gradului de conştientizare a publicului larg privind POR, realizabil prin desfăşurarea de campanii şi evenimente de informare şi publicitate, materiale de informare şi produse promoţionale realizate şi distribuite.

Data de semnare a contractului de finanţare: 16 Iulie 2017

Perioada de implementare: August 2017 – Decembrie 2019

Valoarea totală – defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională:

Lei

Valoarea totală

Valoarea totală eligibilă Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 50% Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional – 50%

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA

35.720.100,54

35.566.687,97 17.783.343,99 17.783.343,98

153.412,57

 

Articolul anterior
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava angajează ofițer de monitorizare și implementare
Articolul următor
Modificarea formei de contract din cadrul Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020
Meniu
Sari la conținut