”Sprijin pentru ADR Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management, pentru implementarea Programului Regional Nord-Vest în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în perioada 2021-2023”, cod SMIS 161323

În perioada de programare 2021-2027, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) îndeplinește  rolul de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest). Conform OUG nr. 122/2020, prin care sunt prevăzute măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest are propriul Program Regional pentru perioada 2021-2027, cu priorități și alocări aferente obiectivelor specifice de dezvoltare regională stabilite prin Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 
 
 

În calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, ADR Nord-Vest coordonează elaborarea ghidurilor solicitantului, lansarea apelurilor pentru proiecte, evaluarea, contractarea, monitorizarea și verificarea acestora, precum și decontarea plăților și atingerea indicatorilor propuși prin proiectele finanțate.

Pentru implementarea Programului Regional Nord-Vest în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest este necesară:

asigurarea funcționării sistemului de management și control;
consolidarea capacităților Autorității de Management și Comitetului de Monitorizare al programului, al beneficiarilor și partenerilor relevanți;
asigurarea evaluării și studiilor necesare programului, colectarea datelor pentru o bună implementare a programului și pregătirea următoarei perioade de programare;
desfășurarea activităților de informare și comunicare privind PR NV 2021-2027.

Acest lucru se realizează prin acordarea de sprijin Autorității de Management din cadrul ADR Nord-Vest în implementarea programului, în cadrul priorității de asistentă tehnică a PR NV 2021-2027, prin intermediul proiectelor de asistență tehnică.

În vederea desfășurării activităților specifice programului în perioada 2021-2023 în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, prin asigurarea salarizării pentru personalul FESI din cadrul ADR Nord-Vest, precum și pentru asigurarea cheltuielilor necesare desfășurării activităților specifice autorității de management, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest implementează proiectul de asistență tehnică: ”Sprijin pentru ADR Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management, pentru implementarea Programului Regional Nord-Vest în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în perioada 2021-2023”, cod SMIS 161323.

Proiectul corespunde Priorității 8 – Asistență tehnică din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea sprijinului financiar necesar Agenției de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, în perioada 2021-2023, pentru realizarea activităților specifice Autorității de Management pentru PR NV 2021-2027 în Regiunea Nord-Vest.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Asigurarea sprijinului financiar pentru ADR Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru PR NV 2021-2027, în vederea desfășurării activităților specifice în regiune;
Asigurarea informării și publicității pentru Programul Regional Nord-Vest.

Data deciziei de finanțare: 11 iulie 2023

Perioada de implementare: 1 Ianuarie 2021 – 31 Decembrie 2023

Bugetul proiectului

Valoarea totală
Valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

37,066,098.44 lei
31,506,183.68 lei
5,559,914.76 lei

 

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), lansează astăzi, 20 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Articolul următor
A fost actualizat centralizatorul cu întrebări și răspunsuri pentru ghidurile care au parcurs etapa de consultare publică
Meniu
Sari la conținut