SPECIFICAȚII TEHNICE PACHET SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ

FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: Servicii instruire destinate initierii si perfectionarii in domeniul Protectiei datelor cu caracter personal

Cod CPV 80530000-8/ 55100000-1

  • NUMAR PARTICIPANTI : 1 persoana
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: mai 2018
  • DURATA PROGRAMULUI: 3 zile
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI: Romania
  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu emitere certificat de participare
  • PREȚ SERVICII:

-preț unitar maxim 2300 lei (fără TVA) – pentru un participant, in cazul in care cursul se desfasoara in alte llocalitati decat Cluj-Napoca

-preț total maxim 900 lei (fără TVA) – pentru un participanț, in cazul in care cursul se desfasoara in Cluj-Napoca

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email sachizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 25.04.2018 ora 15

Articolul anterior
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs post vacant de Expert comunicare
Articolul următor
SPECIFICAȚII TEHNICE PACHET SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ
Meniu
Sari la conținut