ue
gv_r
regio
structurale

Situaţia depunerii de proiecte pe REGIO 2014 – 2020, la 30 septembrie 2016

Ataşat găsiţi situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 – 2020 şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile, până la data de 30 septembrie 2016, la nivelul Regiunii de Dezoltare Nord – Vest.

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 – 2020