Servus, Beclean! O campanie din cadrul proiectului Comisiei Europene, ”Europa în regiunea mea”, pentru promovarea investițiilor realizate cu fonduri europene!

”Europa în regiunea mea” este o inițiativă de comunicare a Comisiei Europene prin care sunt aduse în prim-plan acțiunile UE pentru regiunile din întreaga Europă. Proiectele finanțate sunt instrumente și oportunități de dialog cu cetățenii, acestea pot ilustra prin exemple concrete eforturile de cofinanțare din partea UE și a regiunilor.

În perioada 2021-2023 prin proiectul ”Europa în regiunea mea” vor fi organizate 40 de campanii regionale, acestea vor fi implementate în 8 țări: Bulgaria, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Portugalia și România.

Servus, Beclean! este prima campanie implementată în România, are loc în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și se desfășoară între 25 Octombrie și 25 Noiembrie 2021.

Campania face cunoscute investițiile realizate pe parcursul a trei exerciții financiare distincte ale Uniunii Europene, materializate prin Programul de asistenţă pentru reconstrucţia economică (PHARE 2005), Programul Operațional Regional 2007-2013 și Programul Operațional Regional 2014-2020.

Finanțare prin Programul de Asistenţă pentru Reconstrucţia Economică (PHARE 2005)

  • „Creşterea valorii potenţialului balnear al lacurilor sărate din regiunea Nord-Vest”

Proiectul a avut la bază un parteneriat între Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Consiliul Judeţean Cluj şi Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest.

Bugetul total a fost de 4,2 milioane de euro, din care 1,8 milioane euro pentru Băile din Figa.

Finanțarea europeană din cadrul proiectului a fost asigurată prin fonduri din Programul de asistenţă pentru reconstrucţia economică, Phare 2005, completate cu o sumă substanțială și din bugetul local al UAT Beclean.

Prin acest proiect a fost înființată stațiunea Băile Figa și s-au derulat primele lucrări de amenajare ale ștrandului în paralel cu cele incluse în proiectele de modernizare ale băilor de la Cojocna si Dej.

Finanțare prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013

  • Extindere parc balnear Băile Figa cu Mini Aqua Land

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  ORAȘUL  BECLEAN

Localizarea proiectului:  BECLEAN – FIGA

Programul Operațional Regional 2007-2013

Axa prioritară: 5

Domeniul Major de Intervenţie: 5.2

Cod SMIS: 14765

Valoare totală a proiectului (RON)Valoare eligibilă (RON)
Total eligibildin care:
FEDR Fondul European de dezvoltare regionalăBuget naţionalContribuţie beneficiar
3.160.733,782.390.576,721.195.288,3601.195.288,36

Obiectivele specifice ale proiectului finanţat:

•             diversificarea serviciilor turistice în vederea creșterii numărului de turiști la Băile Figa Beclean;

•             extinderea structurii de agrement Parcul Balnear de la Băile Figa prin construcția unui Mini Aqua Land (complex pentru agrement alcătuit din piscină și tobogan);

•             construcția în incinta parcului balnear a unui parc acvatic format dintr-o piscină pentru înot cu facilități de hidromasaj, o piscină cu trei tobogane și o saună;

•             creșterea ofertei turistice cu noi servicii pentru favorizarea creșterii numărului de turiști români și străini, cu efect asupra dezvoltării turismului în regiune, a creșterii economice și a numărului de locuri de muncă.

Grupul ţintă al proiectului finanţat:

Beneficiarii parcului balnear sunt locuitorii orașului, ai județului, dar și alți turiști români și străini care vor fi principalii utilizatori ai infrastructurii de agrement.

Finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

  • Reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale a Grădiniței cu program prelungit Albă ca Zăpada, loc. Beclean” implementat de UAT Oraș Beclean.

Proiectul a fost finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de Investiţii 10.1 – „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.365.913,68 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) a fost de 5.366.864,54 lei (85,%), iar contribuția acordată de Guvernul României a fost de 820.814,57 lei (13%).

Lucrările de reabilitare și modernizare au vizat amenajarea unei suprafețe de 1327 mp, din care aria construită cu locuri de joacă este de 1017 mp. Grădinița beneficiază de 350 mp de spații verzi și șapte locuri de joacă dotate cu echipamente și materiale didactice moderne.

Impactul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii educaționale, creșterea nivelului de confort și siguranță precum și dublarea numărului total de participanți la procesul educațional.

Sursa de inspirație pentru realizarea acestui proiect a fost o grădiniță din Fuji, Japonia, ce a fost prezentată ca model de bune practici în cadrul World Innovation Summit for Education.

Cod SMISValoare totală(lei)Valoare total eligibilă (lei)FEDR (lei)Buget de stat (lei)Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (lei)Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA (lei)
1243676,426,377.066,313,958.285,366,864.54820,814.57126,279.17112,418.78
  • ”Drumul Gării din Beclean. Îmbunătățirea mobilității urbane a orașului Beclean”, SMIS 118071

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului în reprezintă creșterea calităţii vieţii în orașul Beclean, prin îmbunătăţirea mobilităţii urbane a locuitorilor, în acord cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Proiectul va conduce la reducerea emisiilor de carbon în zona urbană a orașului Beclean cu peste 4%.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează reducerea utilizării autoturismelor prin creșterea numărului de utilizatori ai sistemelor de transport electric și nemotorizat odată cu dezvoltarea și înfiinţarea infrastructurii necesare. Un alt obiectiv vizează creșterea utilizării transportului electric și nepoluant prin modernizarea condiţiilor de rulare, îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă și asigurarea unui management al traficului în vederea reducerii timpilor de deplasare.

Cod SMISValoare totală (lei)Valoare total eligibilă (lei)FEDR (lei)Buget de stat (lei)Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (lei)Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA (lei)
11807125,380,550.9322,065,139.6718,755,368.742,868,468.10441,302.833,315,411.26
  • ”Dezvoltarea mobilității urbane în Orașul Beclean. Etapa II Extinderea”, SMIS 126271

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității vieții în orașul Beclean prin dezvoltarea mobilității urbane a locuitorilor în acord cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă revizuit. Proiectul presupune reabilitarea sistemului rutier aferent transportului public, amenajarea de trasee pentru transportul în comun, reabilitarea trotuarelor, amenajarea pistelor de biciclete pe străzile modernizate, dar și piste de biciclete independente, extinderea zonei pietonale și intermodale, achiziția de autobuze și a 50 de biciclete, dezvoltarea sistemelor de e-ticketing pentru transportul în comun și a unor stații pentru biciclete.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • reducerea emisiilor de CO2;
  • reducerea utilizării autoturismelor pentru deplasările în interiorul localității;
  • extinderea transportului public nepoluant în orașul Beclean;
  • creșterea numărului de utilizatori pentru mijloacele de transport electrice și nemotorizate prin dezvoltarea infrastructurii necesare acestora.
Cod SMISValoare totală (lei)Valoare total eligibilă (lei)FEDR (lei)Buget de stat (lei)Contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile (lei)Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA (lei)
12627122,382,777.8422,374,662.2819,018,462.942,908,706.08447,493.268,115.56
Articolul anterior
Achiziție servicii de certificare a semnăturii electronice – 3 buc reînnoire semnătură electronică
Articolul următor
Servus, Beclean! O campanie din cadrul proiectului Comisiei Europene, ”Europa în regiunea mea”, pentru promovarea investițiilor realizate cu fonduri europene!
Meniu
Sari la conținut