Sediile IPJ Cluj și DJI Cluj, mai eficiente energetic prin REGIO 2014-2020


Primul contract de finanțare prin Regio 2014-2020 pentru reabilitare termică a unor clădiri publice, din Regiunea Nord-Vest, a fost semnat astăzi, și se referă la sediile Inspectoratului de Poliție Județean Cluj și Direcției Județene de Informații Cluj de pe strada Traian nr. 27, respectiv strada Decebal nr. 26.

Proiectul  „Reabilitare, creșterea eficienței energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 și C20, modificări interioare, amenajare spații de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă și refacere împrejmuire la I.P.J. și D.J.I. Cluj“, finanțat în cadrul Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. – sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul de locuinţe, Operaţiunea B – Clădiri Publice, este unul strategic, având ca şi obiectiv creşterea eficienţei energetice şi gestionarea eficientă a energiei pentru sediile celor două instituții beneficiare.

Valoarea totală a proiectului este de 78.232.721 lei, din care 45.561.171 lei reprezintă asistența financiară rambursabilă. Investiția, realizată pe o durată de 36 de luni, urmărește atât să atât creșterea calității serviciului polițienesc, cât și o serie de beneficii economice, sociale, asupra mediului, prin economiile făcute și prin îmbunătățirea esteticului unor clădiri aflate în zona centrală a orașului.

Lucrările întreprinse vor consta în îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii , reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic pentru încălzire, a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente, suplimentarea spaţiilor de lucru pentru personalul celor două instituţii . De asemenea, se are în vedere utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică, utilizarea de instalaţii panouri solare pentru prepararea apei calde de consum, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de climatizare ventilare și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, prin tehnologia LED. În același timp, vor fi implementate sisteme de management energetic, cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetice și a monitoriza consumurile de energie.

 

Articolul anterior
Sediile IPJ Cluj și DJI Cluj, mai eficiente energetic prin REGIO 2014-2020
Articolul următor
Achizitie servicii de reinnoire a semnaturii electronice -3 buc
Meniu
Sari la conținut