ue
gv_r
regio
structurale

S-au publicat întrebările și răspunsurile la Ghidul Solicitantului Axa prioritară 5.2 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Documentul se poate descarca de mai jos.