Rezultatele proiectului IMPROVE au fost prezentate într-un eveniment găzduit de Comitetul Regiunilor la Bruxelles

După 4 ani de cooperare pentru îmbunătățirea politicilor de cercetare și dezvoltare, rezultatele proiectului IMPROVE au fost prezentate la Bruxelles în cadrul unui eveniment desfășurat miercuri, 3 mai, la Comitetul Regiunilor(CoR).

Echipa proiectului IMPROVE din cadrul ADR Nord-Vest a prezentat rezultatele activității desfășurate împreună cu partenerii din Spania, Franța, Italia, Bulgaria, România, Estonia, Finlanda și Portugalia în vederea îmbunătățirii gestionării și implementării Fondurilor Structurale și a asigurării unei execuții mai eficiente a politicilor de cercetare, dezvoltare și inovare, acordând o atenție specială Strategiilor de Specializare Inteligentă.

Partenerii celor opt țări din componența consorțiului „IMPROVE”, stakeholderii, precum și alți reprezentanți din diverse regiuni europene, s-au întâlnit în data de 3 mai 2023  la Comitetul Regiunilor (Bruxelles) pentru evenimentul final de diseminare a acestui proiect de cooperare interregională, finanțat prin programul Interreg Europe.

Începând cu 2019, proiectul IMPROVE a avut scopul de a promova dezvoltarea regională inteligentă, durabilă și incluzivă a regiunilor participante, prin atingerea unei mai mari eficiențe a politicilor și programelor care sprijină cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea din Europa.

În cadrul evenimentului final, au fost prezentate principalele rezultate ale proiectului „IMPROVE”, inclusiv cele 17 exemple de bună practică identificate și vizitele de studiu efectuate, alături de provocările generate de pandemia Covid-19 și soluțiile identificate: reorganizarea planului de lucru, planificarea vizitelor de studiu în grupuri restrânse și în regiuni ale căror bune practici erau cele mai apropiate de interesele fiecărui partener.

În plus, pe parcursul evenimentului, au fost prezentate noi inițiative europene, cum ar fi Parteneriatele pentru inovare regională, sprijinite de Comitetul European al Regiunilor și de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene. Aceste tipuri de parteneriate facilitează transformarea economică și socială a regiunilor prin politici strategice de sprijinire a inovării, a dezvoltării industriale și a tranziției ecologice.

De asemenea, a fost introdus instrumentul Investiții interregionale în inovare (I3), care oferă finanțare prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru a sprijini comercializarea și extinderea proiectelor de inovare interregionale în domenii prioritare de specializare inteligentă.

Comunitatea de practică S3 – a fost o altă inițiativă prezentată, reprezintă un spațiu de împărtășire a cunoștințelor dobândite în ultimii ani în contextul strategiilor de specializare inteligentă, deschis profesioniștilor, legiuitorilor, cercetătorilor, companiilor, agențiilor guvernamentale, asociațiilor industriale și organizațiilor societății civile.

Evenimentul s-a încheiat cu o masă rotundă în cadrul căreia partenerii din proiect au descris, pe scurt, planurile de acțiune regionale implementate cu scopul de a-și îmbunătăți instrumentele de politică în materie de CDI și provocările viitoare în actualul peisaj european.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina web dedicată proiectului:  https://projects2014-2020.interregeurope.eu/improve/news/news-article/15799/improve-presents-the-results-of-cooperation/

Articolul anterior
Lansarea proiectului DEBUTING! Egalitatea de gen în inițiativele antreprenoriale
Articolul următor
Achiziție servicii de formare profesională
Meniu
Sari la conținut