REGIO 2014-2020: Modificarea Ghidului Solicitantului pentru învățământul terțiar

Cererile de finanțare în cadrul apelului pentru învățământul terțiar universitar se pot depune până în 24 iulie 2018, ora 12. Prin Ordinul 2548/27 martie 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

O altă modificare se referă la completarea Grilei de evaluare tehnică şi financiară cu exemple de calcul a punctajului pentru criteriul „Risc seismis“.

Sinteza modificărilor

PI 10.3 – Corrigendum martie 2018

Articolul anterior
Servicii închiriere sală de conferințe și servicii de catering
Articolul următor
Ghidul aferent Obiectivului specific 8.3C – grup vulnerabil „copii“ a fost modificat
Meniu
Sari la conținut