Proiectele implementate cu succes de UAT Târgu Lăpuș prin POR 2007-2013

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Primăria Oraşului Târgu Lăpuş implementează 5 proiecte în valoare de 51,9 milioane lei.
Pe parcursul precedentei perioade de programare în Orașul Târgu Lăpuș au fost implementare cu succes câteva proiecte pe care dorim să vi le readucem în atenție pentru că acestea și-au îndeplinit indicatorii și își aduc zilnic contribuția semnificativă în viața de zi cu zi a locuitorilor din zonă.

 • ,, REALIZARE CAMPUS ŞCOLAR «PETRU RAREŞ», oraş Târgu Lăpuş, str. 1 Mai, Nr.82A, judeţ Maramureş în incinta LICEULUI TEORETIC «PETRU RAREŞ» ”

Un proiect implementat în perioada 30.10.2014 – 31.10.2015 prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, cu o valoare totală de 8.584.789,58 lei, din care valoarea nerambursabilă a fost de 8.413.093,79 lei.
A fost construit un campus preuniversitar dedicat creșterii accesului la educație al copiilor din localitățile dezavantajate din Țara Lăpușului. Campusul cuprinde 1 cămin-internat cu 98 de locuri de cazare, 1 cantină cu o capacitate de 100 de persoane și 10 garsoniere destinate cadrelor didactice.

 • ,, Modernizare infrastructură publică urbană”

Un proiect implementat de UAT Târgu Lăpuș în perioada 10.12.2011 – 10.06.2013 prin POR 2007-2013, Axa prioritară 1, cu o valoare totală de 18.898.031,64 lei, din care valoarea nerambursabilă a fost de 13.679.225,31 lei.

A fost reabilitată și modernizată infrastructura rutieră aferentă străzilor Pieții și 1 Mai. S-a construit un pod nou peste râul Lăpuș, la 500 m în aval de podul existent. Podul nou asigură traversarea cursului de apă și facilitează accesul auto și pietonal între străzile 1 Mai și Petru Rareș. Podul are o lungime de 49,40 m, trei deschideri de 14,75 m, partea carosabilă de 7,80 m și două trotuare de 1,73 m.

 • ,,Reabilitare şi modernizare centru de servicii sociale pentru tineri în situaţii de dificultate”

Un proiect implementat în perioada 10.12.2011 – 10.03.2013 prin POR 2007-2013, Axa prioritară 1, Sub-domeniul-Centre urbane, cu o valoare totală de 3.455.805,64 lei, din care valoarea nerambursabilă a fost de 2.706.103,74 lei.
Au fost reabilitate şi modernizate structurile şi finisajele clădirilor existente. S-a înlocuit mobilierului, echipamentele sanitare, sistemele de calcul şi a fost dotat cu echipamente moderne. Centrul social pentru tineri vine a fost creat pentru a compensa deficitul de servicii sociale specializate, destinate tinerilor crescuți şi educaţi în cadrul sistemului instituţiilor sociale.

Centrul are în componenţă:

 • spaţiu de cazare compus din 12 camere duble şi trei camere triple, cu baie proprie;
 • cabinet de anchete sociale, sală de informare, sală de activităţi meşteşugăreşti, sală de întreţinere şi recuperare fizică, sală de activităţi recreative;
 • cabinet medical cu sală de tratamente;
 • sală multimedia, sală de consiliere şi reintegrare,
 • două săli pentru orientare profesională;
 • sală de informare legislaţie;
 • sală de lectură şi bibliotecă.
 • ,,Reabilitare, modernizare, echipare infrastructurală educațională școală generală Cătun – Răzoare, Nr. 15, Jud. Maramureș”

Un proiect implementat în perioada 25.01.2012-26.02.2013 prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, cu o valoare totală de 910.648,36 lei, din care valoarea nerambursabilă a fost de 609.112,55 lei.

A fost reabilitată și dotată cu echipamente IT moderne școala generală din localitatea Cătun-Răzoare pentru a asigura accesul la educație al copiilor din familiile defavorizate.

Școala are în componenţă:

 • Sală de clasă;
 • sală multifuncţională dotată cu 12 calculatoare, două imprimante multifuncţionale, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart;
 • sală profesorală;
 • două grupuri sanitare pe sexe;
 • grup sanitar profesori;
 • grup sanitar pentru elevi cu deficienţe locomotorii;
 • centrală termică și depozite.
 • „Reabilitare, modernizare, extindere, echipareinfrastructurăeducaţionalăŞcoalaGeneralăInău, nr. 106, jud. Maramureş”

Un proiect implementat în perioada 05.10.2010 – 31.08.2011 prin POR 2007-2013, Axa prioritară 3, cu o valoare totală de 997.227,62 lei, din care valoarea nerambursabilă a fost de 755.138,02 lei.
A fost reabilitată și dotată cu echipamente IT moderne școala generală din localitatea Inău.

Școala are în componență:

 • sală de clasă;
 • sală multifuncţională dotată cu 12 calculatoare, două imprimante multifuncţionale, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart;
 • sală profesorală;
 • două grupuri sanitare pe sexe;
 • grup sanitar profesori;
 • grup sanitar pentru elevi cu deficienţe locomotorii;
 • centrală termică și depozite.
Articolul anterior
”Oportunități de finanțare în cadrul programului Europa Creativă 2021-2027”
Articolul următor
Proiectele implementate cu succes de UAT Târgu Lăpuș prin POR 2007-2013
Meniu
Sari la conținut