ANUNŢ DE ÎNCHIDERE PROIECT – „Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităților delegate privind implementarea POSCCE în perioada 2016-2018“

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Ministerul Fondurilor Europene încheie proiectul “Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităților delegate privind implementarea POSCCE în perioada 2016-2018“, număr contract 2.1.033/08.06.2017. Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, axa prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1 – Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.1 – Activități pentru îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC.

Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Obiectivul general al proiectului a fost de a sprijini finalizarea implementării și închiderea la timp și în bune condiții a POS CCE 2007-2013.

Obiectivul specific al proiectului a fost de a asigura sprijinul necesar ADR Nord-Vest pentru a realiza activităţi specifice Acordului cadru de delegare a atribuţiilor privind implementarea şi închiderea POSCCE.

Rezultatele obţinute în cadrul proiectului a fost monitorizată durabilitatea  investițiilor realizate pentru un număr de 600 de proiecte, au fost redactate secţiuni relevante din raportul final de implementare POSCCE aferent Axelor 1 şi 3, s-a efectuat verificarea administrativă și la fața locului a rapoartelor de progres finale și a cererilor de rambursare finale realizate  pentru un număr de 75 de proiecte, au fost introduse în SMIS toate datele aferente celor 600 de proiecte, au fost arhivate toate documentele legate de implementarea proiectelor şi gestionarea Axelor 1 şi 3 din POSCCE, au fost emise  două comunicate de presă (după semnarea contractului de finanţare şi la finalul proiectului), afişarea pe site-ul ADR Nord-Vest a unei scurte descrieri a proiectului, expunerea unui afiş cu informaţii despre proiect la sediul ADR Nord-Vest.

Valoarea totală finală a proiectului: 15.766.536,52 lei,

Asistenţă financiară nerambursabilă: 4.244.159,69 lei, din care 3.594.591,07 lei din FEDR şi 649.568,62 lei din bugetul naţional,

Valoare neeligibilă: 11.522.376,83 lei.

Durata proiect: 38 luni, respectiv de la 01.11.2015 la 31.12.2018

Contact:

Mihaela Costin – Manager proiect

Telefon: 0264 – 431550
E-mail: mihaela.costin@nord-vest.ro

Articolul anterior
ANUNŢ DE ÎNCHIDERE PROIECT – „Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităților delegate privind implementarea POSCCE în perioada 2016-2018“
Articolul următor
Achizitii servicii de catering
Meniu
Sari la conținut