Premieră pentru ADR Nord-Vest – acțiune pilot finanțată prin Programul Interreg Europe 2014-2020

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este partener în proiectul TRAM – Planuri de Acțiune pentru mobilitatea urbană sustenabilă, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul de Cooperare Teritorială INTERREG Europe 2014-2020.

Proiectul are ca obiectiv stimularea colaborării între regiunile partenere și susținerea schimbului de bune practici în domeniul mobilității urbane, facilitând astfel tranziția către modalități de transport urban mai eficiente, mai curate și mai sustenabile, contribuind în același timp la îmbunătățirea implementării Axei 4 din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

În vederea facilitării schimbului de experiență, Programul Interreg Europe oferă sprijin pentru transferul bunelor practici între regiunile partenere în forma unui suport financiar, fondurile respective fiind destinate testării posibilităților de transpunere a ideilor de succes dintr-o regiune în alta. În perioada decembrie 2018 – martie 2019 echipa de proiect TRAM a lucrat la elaborarea unei propuneri în acest sens, inițiativa fiind selectată pentru finanțare de către Comitetul de Monitorizare al Programului în data de 26 martie.

Obiectivul acțiunii pilot este de a testa oportunitatea transferului unei bune practici privind utilizarea de platforme online pentru motivarea cetățenilor de a utiliza mijloace alternative nepoluante de transport și lansarea soluției în cadrul a două municipii pilot din Regiunea Nord-Vest. Dacă inițiativa se va dovedi a fi un succes, soluția va putea fi adoptată și de alte municipii din cadrul regiunii

Bugetul total al acestui mini-proiect este de 30.750 euro, din care 85% finanțare nerambursabilă provenită din bugetul Programului și 13% cofinanțare din partea MDRAP, restul fiind asigurat din bugetul propriu al ADR Nord-Vest. Principala activitate în cadrul inițiativei este dezvoltarea unei soluții IT care să răspundă nevoilor utilizatorilor și care să atragă un număr semnificativ de utilizatori, un accent deosebit fiind pus și pe organizarea de traininguri pentru reprezentanții autorităților publice privind utilizarea datelor rezultate în cadrul procesului de planificare urbană precum și pe căutarea partenerilor/sponsorilor pentru asigurarea durabilității inițiativei.

Mai multe detalii despre buna practică ce urmează a fi transferată găsiți aici:

Use of Gamification platforms to boost Sustainable Mobility.

In the particular case of Public Works Agency, the number of workers commuting by car or motorbike decreased from 69% to 51% between July 2016 and January 2018. Since the use of gamification platforms in July 2016 till january 2018, up to 45% of Public Works Agency Staff had join them and participated in the different sustainable mobility challenges carried out in the company and between different companies.

Acțiunea pilot urmează să fie implementată în perioada aprilie 2019 – decembrie 2020, fiind parte din Planul de acțiune al proiectului pentru îmbunătățirea implementării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în cadrul celor șase municipii reședință de județ din regiune, elaborat de ADR Nord-Vest cu suport din partea Civitta Strategy & Consulting SA și membrii Comitetului Regional de Reprezentanți TRAM.

Articolul anterior
Premieră pentru ADR Nord-Vest – acțiune pilot finanțată prin Programul Interreg Europe 2014-2020
Articolul următor
Proiectul TRAM prezent la Bruxelles în cadrul forumului ‘Europe, let’s cooperate!’
Meniu
Sari la conținut